Por ser superior o número de solicitudes ao número de prazas ofertadas polo colexio, os solicitantes de praza, que non o fixeran no momento da presentación da solicitude, para o curso 2024-2025 deben presentar a documentación acreditativa dos puntos nos seguintes...

leer más